สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ194,914.41221,511.77-13.6 %0.07,730.948,021.66-3.8 %0.0
รวม 194,914 221,512 -13.65 % 7,731 8,022 -3.76 %