สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ194,788.89221,511.77-13.7 %0.07,721.568,021.66-3.9 %0.0
รวม 194,789 221,512 -13.72 % 7,722 8,022 -3.89 %