กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์654,426.25980,000.00-49.7 %0.07,930.001,583.8180.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย29,514.3512,630.8757.2 %5.012,618.42361.0097.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต25,519.7810,590.3558.5 %5.01,029.35379.4663.1 %5.0
รวม 709,460 1,003,221 -41.41 % 21,578 2,324 89.23 %