กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 250,110.14247,484.701.0 %0.57,252.561,947.0073.2 %5.0
รวม 250,110 247,485 1.05 % 7,253 1,947 73.15 %