กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 232,127.20247,484.70-6.6 %0.07,018.061,947.0072.3 %5.0
รวม 232,127 247,485 -6.62 % 7,018 1,947 72.26 %