กรมอนามัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอนามัย 222,467.56152,000.0031.7 %5.06,955.521,969.5771.7 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพฯ54,340.4843,000.0020.9 %5.0400.39410.88-2.6 %0.0
รวม 276,808 195,000 29.55 % 7,356 2,380 67.64 %