กรมอนามัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอนามัย 234,852.00152,000.0035.3 %5.07,881.022,586.4067.2 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพฯ54,558.9343,000.0021.2 %5.0445.86410.887.8 %3.5
รวม 289,411 195,000 32.62 % 8,327 2,997 64.00 %