สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา220,980.55190,916.0013.6 %5.09,278.644,521.1251.3 %5.0
รวม 220,981 190,916 13.61 % 9,279 4,521 51.27 %