สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม140,253.59117,010.0016.6 %5.05,404.701,801.5866.7 %5.0
รวม 140,254 117,010 16.57 % 5,405 1,802 66.67 %