กรมโรงงานอุตสาหกรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 151,550.50134,473.0011.3 %5.07,118.112,975.7758.2 %5.0
รวม 151,551 134,473 11.27 % 7,118 2,976 58.19 %