กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 125,881.1086,000.0031.7 %5.05,717.36648.7388.7 %5.0
รวม 125,881 86,000 31.68 % 5,717 649 88.65 %