สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 116,079.83123,970.00-6.8 %0.05,873.701,122.6380.9 %5.0
รวม 116,080 123,970 -6.80 % 5,874 1,123 80.89 %