กรมธนารักษ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมธนารักษ์177,500.6186,736.4451.1 %5.08,765.861,127.1687.1 %5.0
สำนักกษาปณ์52,790.2540,428.0023.4 %5.014,185.191,331.3590.6 %5.0
สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน11,059.1311,278.00-2.0 %0.03,184.64379.0988.1 %5.0
สำนักบริหารเงินตรา10,602.075,982.0043.6 %5.03,269.92816.7375.0 %5.0
สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน12,426.6412,000.003.4 %1.56,203.04421.3993.2 %5.0
รวม 264,379 156,424 40.83 % 35,609 4,076 88.55 %