สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ313,499.84233,552.0025.5 %5.07,277.573,934.0845.9 %5.0
รวม 313,500 233,552 25.50 % 7,278 3,934 45.94 %