ราชบัณฑิตยสถาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
ราชบัณฑิตยสถานไม่ครบ30,000.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ119.15ประเมินไม่ได้0.5
รวม 0 0 0.00 % 0 0 0.00 %