ราชบัณฑิตยสถาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
ราชบัณฑิตยสถาน95,213.8430,000.0068.5 %5.04,782.49119.1597.5 %5.0
รวม 95,214 30,000 68.49 % 4,782 119 97.51 %