สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน133,692.13229,207.00-71.4 %0.06,799.192,286.2266.4 %5.0
รวม 133,692 229,207 -71.44 % 6,799 2,286 66.38 %