กรมบัญชีกลาง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมบัญชีกลาง237,168.20357,000.00-50.5 %0.010,175.99815.8192.0 %5.0
รวม 237,168 357,000 -50.53 % 10,176 816 91.98 %