สำนักงบประมาณ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงบประมาณ273,801.13215,000.0021.5 %5.08,559.502,798.5867.3 %5.0
รวม 273,801 215,000 21.48 % 8,560 2,799 67.30 %