สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ157,316.9491,617.2541.8 %5.05,573.541,544.8672.3 %5.0
รวม 157,317 91,617 41.76 % 5,574 1,545 72.28 %