กรมสรรพสามิต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสรรพสามิต214,383.91382,000.00-78.2 %0.08,346.895,514.4833.9 %5.0
รวม 214,384 382,000 -78.19 % 8,347 5,514 33.93 %