สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ319,482.16622,000.00-94.7 %0.011,814.362,523.7578.6 %5.0
รวม 319,482 622,000 -94.69 % 11,814 2,524 78.64 %