กรมการกงสุล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการกงสุล 164,407.20238,000.00-44.8 %0.05,367.181,309.6375.6 %5.0
รวม 164,407 238,000 -44.76 % 5,367 1,310 75.60 %