สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 151,117.20119,520.0020.9 %5.06,145.721,330.6078.3 %5.0
รวม 151,117 119,520 20.91 % 6,146 1,331 78.35 %