กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ133,037.3136,000.0072.9 %5.05,229.60440.0091.6 %5.0
รวม 133,037 36,000 72.94 % 5,230 440 91.59 %