กรมพลศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพลศึกษา553,504.63357,128.1335.5 %5.05,454.721,076.6580.3 %5.0
รวม 553,505 357,128 35.48 % 5,455 1,077 80.26 %