กรมการข้าว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการข้าว179,481.09105,709.0041.1 %5.06,486.528,168.25-25.9 %0.0
รวม 179,481 105,709 41.10 % 6,487 8,168 -25.93 %