สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์141,729.63104,800.0026.1 %5.07,540.213,552.9852.9 %5.0
สป.พม. สสว 24,016.455,625.00-40.0 %0.0494.42464.006.2 %3.0
สป.พม. สาขาตึก ซีพี13,939.6811,520.0017.4 %5.04,411.711,171.2973.5 %5.0
รวม 159,686 121,945 23.63 % 12,446 5,188 58.31 %