กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว100,554.8657,591.0042.7 %5.05,385.941,551.5971.2 %5.0
ศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ จ.ชลบุรี47,902.6513,269.6572.3 %5.02,528.69998.0060.5 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย 4,429.605,832.47-31.7 %0.02,841.281,009.8464.5 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จ.ลำพูน30,321.6316,334.8746.1 %5.02,631.20642.6575.6 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี24,270.4013,885.0042.8 %5.01,035.10216.4879.1 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ9,259.898,662.666.4 %3.02,522.92705.8972.0 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา7,245.929,435.70-30.2 %0.02,540.89506.9580.0 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง51,691.2714,485.1172.0 %5.02,926.541,228.5958.0 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา14,296.5811,839.7417.2 %5.02,516.65364.2785.5 %5.0
รวม 289,973 151,336 47.81 % 24,929 7,224 71.02 %