กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร437,214.66121,701.0072.2 %5.08,637.6711,290.80-30.7 %0.0
รวม 437,215 121,701 72.16 % 8,638 11,291 -30.72 %