กรมชลประทาน (สามเสน)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมชลประทาน (สามเสน)292,613.31554,146.00-89.4 %0.017,429.867,572.6556.6 %5.0
กรมชลประทานปากเกร็ด204,591.95303,335.00-48.3 %0.081,474.7719,379.0576.2 %5.0
รวม 497,205 857,481 -72.46 % 98,905 26,952 72.75 %