กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์96,210.3438,765.0059.7 %5.05,392.191,121.6679.2 %5.0
รวม 96,210 38,765 59.71 % 5,392 1,122 79.20 %