กรมประมง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมประมง353,558.63372,297.00-5.3 %0.014,368.856,643.4953.8 %5.0
รวม 353,559 372,297 -5.30 % 14,369 6,643 53.76 %