กรมพัฒนาที่ดิน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาที่ดิน215,028.41204,435.004.9 %2.010,010.283,539.1664.6 %5.0
รวม 215,028 204,435 4.93 % 10,010 3,539 64.64 %