กรมวิชาการเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิชาการเกษตร403,502.4158,677.0085.5 %5.015,303.72950.3293.8 %5.0
รวม 403,502 58,677 85.46 % 15,304 950 93.79 %