กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร144,723.3470,300.0051.4 %5.05,323.403,081.7342.1 %5.0
รวม 144,723 70,300 51.42 % 5,323 3,082 42.11 %