กรมส่งเสริมการเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการเกษตร168,016.77189,143.00-12.6 %0.07,458.922,310.9069.0 %5.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร1,770.612,567.00-45.0 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่ 11,545.63798.0048.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่ 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่ 3802.09424.0047.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
รวม 172,135 192,932 -12.08 % 7,459 2,311 69.02 %