กรมส่งเสริมสหกรณ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมสหกรณ์132,460.19106,737.0019.4 %5.06,264.531,775.9071.7 %5.0
รวม 132,460 106,737 19.42 % 6,265 1,776 71.65 %