สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม136,768.94134,641.001.6 %0.55,783.021,204.6079.2 %5.0
รวม 136,769 134,641 1.56 % 5,783 1,205 79.17 %