กรมเจ้าท่า
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเจ้าท่า111,766.7263,000.0043.6 %5.07,784.095,265.0032.4 %5.0
รวม 111,767 63,000 43.63 % 7,784 5,265 32.36 %