กรมเจ้าท่า
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเจ้าท่า106,383.6863,000.0040.8 %5.07,377.625,265.0028.6 %5.0
รวม 106,384 63,000 40.78 % 7,378 5,265 28.64 %