กรมการขนส่งทางบก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการขนส่งทางบก 533,540.75409,505.0023.2 %5.010,335.456,705.9635.1 %5.0
รวม 533,541 409,505 23.25 % 10,335 6,706 35.12 %