กรมการขนส่งทางบก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการขนส่งทางบก 548,737.50409,505.0025.4 %5.011,482.946,705.9641.6 %5.0
รวม 548,738 409,505 25.37 % 11,483 6,706 41.60 %