กรมทางหลวง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทางหลวง479,892.53465,695.003.0 %1.516,254.2313,619.0016.2 %5.0
สำนักทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ)15,106.4012,123.0019.7 %5.04,310.473,805.7011.7 %5.0
รวม 494,999 477,818 3.47 % 20,565 17,425 15.27 %