กรมทางหลวงชนบท
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทางหลวงชนบท291,709.94193,767.0033.6 %5.010,132.224,564.0955.0 %5.0
รวม 291,710 193,767 33.58 % 10,132 4,564 54.95 %