กรมประชาสัมพันธ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมประชาสัมพันธ์348,280.53254,360.0027.0 %5.06,423.991,135.2082.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย272,338.13212,000.0022.2 %5.01,206.50262.1878.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา8,463.112,409.0071.5 %5.032.9718.0045.4 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย284,411.34242,000.0014.9 %5.01,679.69988.2141.2 %5.0
สำนักข่าว17,513.2563,000.00-259.7 %0.05,556.50956.3382.8 %5.0
รวม 931,006 773,769 16.89 % 14,900 3,360 77.45 %