กรมประชาสัมพันธ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมประชาสัมพันธ์348,280.53ไม่ครบประเมินไม่ได้0.56,423.991,135.2082.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยไม่ครบ212,000.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย284,411.34242,000.0014.9 %5.01,679.69ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักข่าวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 284,411 242,000 0.00 % 6,424 1,135 0.00 %