กรมควบคุมมลพิษ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมควบคุมมลพิษ192,980.27161,480.0516.3 %5.07,324.474,907.6733.0 %5.0
รวม 192,980 161,480 16.32 % 7,324 4,908 33.00 %