กรมป่าไม้
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมป่าไม้ 255,100.64154,310.0039.5 %5.012,286.498,189.8933.3 %5.0
รวม 255,101 154,310 39.51 % 12,286 8,190 33.34 %