กรมทรัพยากรธรณี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรธรณี 109,959.58105,782.003.8 %1.55,917.471,245.1779.0 %5.0
รวม 109,960 105,782 3.80 % 5,917 1,245 78.96 %