กรมทรัพยากรน้ำ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรน้ำ 118,135.65115,379.002.3 %1.06,089.44761.6387.5 %5.0
รวม 118,136 115,379 2.33 % 6,089 762 87.49 %