กรมอุตุนิยมวิทยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอุตุนิยมวิทยา 396,450.56299,329.0024.5 %5.05,561.031,142.0879.5 %5.0
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกบัวชุม1,637.14646.0060.5 %5.049.0866.99-36.5 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี1,612.86779.0051.7 %5.082.9335.5157.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี (สอต.ทองผาภูมิ)1,619.66404.0075.1 %5.093.9136.1861.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรี2,922.99502.0082.8 %5.065.95105.56-60.1 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาฉะเชิงเทรา1,554.72344.0077.9 %5.062.1290.95-46.4 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี1,695.40714.0057.9 %5.049.730.9098.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (พัทยา)1,725.631,106.0035.9 %5.028.651.0096.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (แหลมฉบัง)1,606.481.0099.9 %5.022.3124.48-9.7 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี(สอต.เกาะสีชัง)1,695.40808.0052.3 %5.032.7430.008.4 %4.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยนาท2,659.472,951.91-11.0 %0.052.88110.63-109.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตราด3,368.72320.0090.5 %5.068.0670.92-4.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม1,584.39806.0049.1 %5.050.09109.48-118.6 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์1,847.52809.0056.2 %5.067.9726.4761.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์ (สกษ.ตากฟ้า)1,596.35242.0084.8 %5.034.6356.79-64.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปทุมธานี1,670.88233.0086.1 %5.038.4567.90-76.6 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี1,755.36268.0084.7 %5.051.5468.88-33.6 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี (สอท.กบินทร์บุรี)1,124.48338.0069.9 %5.038.9248.90-25.6 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพระนครศรีอยุธยา1,563.051,015.0035.1 %5.053.79120.61-124.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพลิ้ว1,528.081.0099.9 %5.064.8476.00-17.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาระยอง2,670.506,089.00-128.0 %0.054.831.0098.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี1,465.56971.0033.7 %5.048.7469.69-43.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี1,585.62636.0059.9 %5.055.7671.94-29.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว (สอต.อรัญประเทศ)1,621.64766.0052.8 %5.069.2855.9919.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว(กอท.สระแก้ว)1,701.48291.0082.9 %5.053.7252.033.1 %1.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี2,061.50612.0070.3 %5.058.217.5687.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี (สกษ.อู่ทอง)1,490.261.0099.9 %5.058.6468.05-16.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาห้วยโป่ง 1,642.54194.0088.2 %5.046.1459.90-29.8 %0.0
รวม 445,458 321,177 27.90 % 7,015 2,676 61.85 %