สำนักงานสถิติแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานสถิติแห่งชาติ130,859.0186,000.0034.3 %5.07,421.40654.0091.2 %5.0
รวม 130,859 86,000 34.28 % 7,421 654 91.19 %