สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน93,885.4241,905.5855.4 %5.05,223.35425.1191.9 %5.0
รวม 93,885 41,906 55.37 % 5,223 425 91.86 %