กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ83,122.6227,742.0066.6 %5.05,273.38399.7892.4 %5.0
รวม 83,123 27,742 66.63 % 5,273 400 92.42 %