กรมธุรกิจพลังงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมธุรกิจพลังงาน88,681.9827,029.0069.5 %5.05,564.161,289.2276.8 %5.0
รวม 88,682 27,029 69.52 % 5,564 1,289 76.83 %