สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน105,869.3446,000.0056.6 %5.05,495.37592.2989.2 %5.0
รวม 105,869 46,000 56.55 % 5,495 592 89.22 %